Výroba dubovej a bukovej škárovky. Výroba schodov, schodových dielov, pracovných dosák, stolov z duba a buka. Vyrábame dubové a bukové rezivo..

Spracovanie osobných údajov


Spracovanie osobných údajov

 

Firma MADERO s.r.o., Továrenská 768/1, 919 04 Smolenice

 • IČO: 36262285

 • IČ DPH: SK2021836707 (sme platcovia DPH)

 

prevádzkuje webové stránky:

 

a používa mailové domény

 • @madero.sk

 • @tellus.eu

 

Naša firma prijíma objednávky

 • prostredníctvom formulára na webovej stránke

 • na základe vyplnenej objednávky v e-shope

 • mailom na niektorú z adries uvedených na našich stránkách

 

Súčasťou objednávky sú len nevyhnutné údaje.

 

Údaje uvedené zákazníkmi neoverujeme.

 

 

Prehlasujeme, že

 

 • Osobné dáta nehromadíme a ani nevytvárame databázu zákazníkov.

 • Neposielame našim klientom propagačné maily ani iné všeobecné informácie.

 • Neposkytujeme žiadne dáta tretím osobám.

 • Na komunikáciu so zákazníkmi využívame e-mail a telefón.

 • S objednávkami (ako aj s ďalšou korešpondenciou) interne pracujeme v papierovej podobe. Po ukončení obchodu sa celá agenda spáli. Pre prípadnú reklamáciu slúži mailová komunikácia.

 • Údaje do faktúr prepisujeme ručne podľa objednávok.

 

 

V Smoleniciach 1.5.2022


 

Kontaktujte nás >>