Výroba dubovej a bukovej škárovky. Výroba schodov, schodových dielov, pracovných dosák, stolov z duba a buka.

ŠKÁROVKY &
SUŠENÉ REZIVO
DUB & PARENÝ BUK

Schodové diely, stoly, palivo, postele.