Výroba škárovky - buk, dub, smrek, borovica. Predaj palivového dreva a drevených brikiet s vysokou výhrevnosťou.

Česky

Cenník - obklady schodov, parapety


  • Zameranie schodov, výroba šablón .. 200 € (s DPH)


Materiál na výrobu stupníc

Cenu materiálu nájdete v cenníku škárovky. Neúčtovaná dľžková nadmiera pri našich doskách je cca 50 mm, stupne s dľžkou do 1 m sa vyrábajú z dosák dľžky 950 mm.

  • Výroba schodového dielu nemoreného ..  20 € (za kus bez DPH), 24 € (s DPH) + materiál
  • Výroba schodového dielu moreného ..  25 € (za kus bez DPH), 30 € (s DPH) + materiál
  • Výroba podstupnice .. 50% z ceny schodového dielu + materiál
  • Výroba parapety nemorené .. 24 € (za kus bez DPH), 28,80 € (s DPH) + materiál
  • Výroba parapety morené .. 26,50 € (za kus bez DPH), 31,80 € (s DPH) + materiál

    * výroba dielu obsahuje formátovanie, zrážanie hrán, povrchovú úpravu (brúsenie a lakovanie akrylátovým lakom, prípadne morenie)


Dopasovanie dielov pred lakovaním na mieste, montáž schodov

  • obklad schodov bez podstupníc .. 500 € (s DPH)
  • obklad schodov s podstupnicami .. 700 € (s DPH)

Okrem uvedených cien neúčtujeme žiadne dopravné náklady.

 

Príklad výpočtu ceny obkladu schodiska dubovým priebežným materiálom hrúbky 25 mm bez podstupníc. Jednoduché lomené schodisko, iba obdĺžníkové tvary, jedno odpočívadlo.

15 stupňov DB 25 x 290 x 960 mm
jedna podesta DB 25 x 960 x 960 mm
Zameranie schodiska, výroba šablón, narezanie stupňov, dopasovanie stupňov na mieste, brúsenie, lakovanie akrylátovým lakom, montáž. Bez morenia, všetko s DPH.

na 15 stupňov použijeme 8 dosák 25 x 650 x 950 v cene 8 ks x 49,32 = 394,56 €
na podestu 1 doska 25 x 1250 x 1350 ..... 134,64 €
výroba dielov s lakovaním 16 ks x 25 = 400 €
zameranie a výroba šablón ... 200 €
dopasovanie a montáž ... 500 €
Celková cena hotového obkladu v prevedení DUB priebežný je 1 629,20 € s DPH.

+421 905 711 724

Viac kontaktov »

MADERO, s.r.o. Továrenská 7, 91904 Smolenice

MADERO © 2018