fbpx

Výroba škárovky - buk, dub, smrek, borovica. Predaj palivového dreva a drevených brikiet s vysokou výhrevnosťou.

Česky

Cenník - obklady schodov


Materiál na výrobu stupníc

Cenu materiálu nájdete v cenníku škárovky.
Neúčtovaná dĺžková nadmiera pri našich doskách je cca 50 mm, stupne s dĺžkou do 1 m sa vyrábajú z dosák dĺžky 950 mm.

Výroba stupníc, schodových dielov

Výroba schodového dielu ..  30€/ks + materiál
Výroba podstupnice .. 15€/ks + materiál
Vyrezanie dielu na CNC podľa DWG výkresu (Autocad) .. 20 €/kus

* výroba dielu obsahuje formátovanie, zrážanie hrán, povrchovú úpravu (brúsenie a lakovanie akrylovým lakom, prípadne morenie, tmelenie).
*Vyrezanie na CNC je príplatok za programovanie a použitie CNC frézy.

Zameranie schodov a montáž

Výroba šablón (pri nepravidelných schodoch)  .. 200 € za jedno schodisko (do 17 stupňov)
Obklad schodov bez podstupníc .. 500 €
Obklad schodov s podstupnicami .. 700 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

+421 33 59 36 194

Viac kontaktov »

MADERO, s.r.o. Továrenská 7, 91904 Smolenice

MADERO © 2018-2021